Fase 8: Bouwtoezicht

Tijdens de bouw wordt toezicht gehouden op de werkzaamheden van de aannemer, de meer- en minderwerken bijgehouden, de tijdsplanning gecontroleerd, bouwvergaderingen voorgezeten en genotuleerd en wordt ten slotte het werk opgeleverd.
rutte003