Fase 7: Aanbesteding

Zodra het bestek gereed is, kan begonnen worden met de selectie van de aannemer. Niet iedere aannemer is geschikt voor elk werk. En de prijs is niet het enige selectiecriterium! Denk ook aan kwaliteit van het werk, nakomen van afspraken, hoe wordt omgegaan met meer- en minderwerk. Ik kan u helpen de juiste keuze te maken.
rutte001