Fase 5: Definitief ontwerp

Nadat het plan is goedgekeurd in het vooroverleg, wordt het plan definitief uitgewerkt. Bouwtechnische details, bouwbesluitgegevens, energieprestatieberekeningen e.d. Een constucteur wordt bij het project betrokken voor constructietekeningen en-berekeningen. Indien noodzakelijk worden andere adviseurs ingeschakeld. Wanneer alle tekeningen en berekeningen klaar zijn kan de bouwvergunning worden aangevraagd.
Goede bestektekeningen vormen de basis voor een vlot lopend bouwproces. Het in deze fase uitzoeken van alle bouwkundige problemen en vertalen in goede details voorkomt veel problemen in de uitvoering. Daarbij geldt: de eenvoudigste oplossing is niet altijd de beste maar de beste oplossing is wel altijd eenvoudig.