Fase 3: Voorlopig ontwerp

Als de gebouwindeling in grote lijnen vastligt kan het plan verder worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In deze fase ligt de nadruk op de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw. Er moeten keuzes worden gemaakt over principedetails : kozijnen, goten, dakafwerking,  materialen en kleuren.