Werkwijze

Het ontwerpen van een gebouw is een proces van het maken van ontelbare keuzes, waar voor elke keuze ook weer vele alternatieven mogelijk zijn. Mijn werkwijze is erop gericht om u stapsgewijs door dit keuzewoud te leiden met als resultaat een prachtig gebouw dat volledig beantwoordt aan uw wensen maar toch uw stoutste dromen overtreft.
werkwijze_algemeen